TROUWEN NA 1 JANUARI 2018

Op 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Voor echtgenoten die na 1 januari 2018 in het huwelijk treden en geen huwelijkse voorwaarden maken, geldt het nieuwe wettelijke stelsel. De echtgenoten trouwen dan nog steeds in (een beperkte) gemeenschap van goederen. Niet alle goederen en schulden van de echtgenoten gaan tot die gemeenschap behoren.

Buiten de gemeenschap blijven:
– alle goederen en schulden die de echtgenoten voor het huwelijk privé hadden;
– schenkingen en erfenissen.

Goederen waarvan de echtgenoten al voor het huwelijk samen eigenaar waren, gaan wel tot de gemeenschap van goederen behoren.

Het bovenstaande komt er op neer dat echtgenoten bij echtscheiding (en overlijden) alleen het tijdens huwelijk opgebouwde vermogen – behoudens schenkingen en erfenissen – en het vermogen dat zij al voor het huwelijk samen in eigendom hadden met elkaar hoeven te delen.

Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar notarissen@stoutharthilber.nl of bellen naar 0224-296241 (Schagen) of 0223-524090 (Den Helder).

Bron: EPN

Add your Comment