SPLITSEN VAN REGISTERGOEDEREN

Het splitsen van registergoederen (ook wel horizontaal splitsen genoemd), kan een financieel aantrekkelijk en praktische manier zijn om registergoed rendabeler te maken.
Te denken valt aan:

  • het splitsen van winkels en woningen.
  • het splitsen van woningen in zelfstandige verdiepingen.
  • het splitsen van bedrijfsruimten.


Als de infrastructuur en de bouwkwaliteit van het object voldoende zijn, de Huisvestingsverordening van de betreffende gemeente dit toestaat, kan elk soort registergoed worden gesplitst in appartementsrechten (zelfstandige eigendomsrechten), en daarna individueel of in combinatie, worden verkocht.
Ondersplitsen of wijziging van een bestaande splitsing kan voor een reeds bestaand complex praktische en mogelijk ook financiële voordelen bieden.
Te denken valt aan:

  • het wijzigen of ondersplitsen van extra appartementen binnen het complex.
  • het wijzigen of ondersplitsen van rechten die aan derden worden verkocht.
  • het wijzigen of ondersplitsen na samenvoeging van appartementsrechten.


Stouthart & Hilber Notarissen te Schagen is gespecialiseerd in het splitsen van registergoederen.

In samenwerking met Splits Vastgoed Nederland bieden wij optimale kwaliteit op dit gebied.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

mr. Patrick Stouthart

mr. Natascha Stouthart-Hilber

Klik hier om een offerte op te vragen.